Pasażerowie ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wózkami dziecięcymi, mogą skorzystać z rampy umożliwiającej wejście/wyjście z/do autobusu, poprzez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego przycisku. Wózek (dziecięcy, inwalidzki) jak i przewożone w nim osoby muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Przewóz osób na wózkach inwalidzkich oraz wózków dziecięcych może odbywać się tylko na wyznaczonym miejscu w pojeździe. Przewożona może być jedynie taka liczba osób na wózkach inwalidzkich lub w wózkach dziecięcych ile jest wyznaczonych na ten cel miejsc w autobusie.

Dodatkowe informacje w sprawie dostępności Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach znajdują się w Deklaracji dostępności.

Strony w dziale:

Strony w dziale: