Rekrutacja

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 2 etaty
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar etatu
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Damian Mycan

  Numer telefonu: 76 506 56 13

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 17.08.2022 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. kadr i płac


  Szczegółowe informacje:
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 3 etaty
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar etatu
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Mostkowska

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 27.12.2021 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Księgowy
  1. Wymagania niezbędne:
   1. Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów publicznych;
   2. Doświadczenie zawodowe minimum 3 lat w dziedzinach: finanse, rachunkowość;
   3. Obywatelstwo polskie;
   4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   6. Brak nałożonych kar związanych z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004r.
    o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   7. Nieposzlakowana opinia.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. Znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i  usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
    oraz od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i prawa pracy;
   2. Znajomość zasad prowadzenia księgowości w samorządowym zakładzie budżetowym;
   3. Umiejętność obsługi Microsoft Office (Word, excel);
   4. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, odpowiedzialność, kreatywność, sumienność;
  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
   1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładu;
   2. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań budżetowych i finansowych;
   3. Sporządzanie deklaracji VAT;
   4. Naliczanie podatku CIT;
   5. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych;
   6. Terminowe sporządzanie przelewów.

   

  1. Wymagane dokumenty:
  2. Podanie o pracę (list motywacyjny);
  3. Życiorys (CV) zawierający wyłącznie informacje niezbędne dla procesu rekrutacji;
  4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach w zakładce „Rekrutacja”);

   1. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, o którym mowa z poz. 1.1
   2. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, o którym mowa w poz. 1.2
   3. Oświadczenie kandydata o:
      1. Posiadaniu obywatelstwa polskiego;
      2. Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
      3. Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   4. Informacje o warunkach pracy:
    1. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu.
    2. Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy.
     Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę zakładu. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy).
    3. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. Kolejowej 25 w Polkowicach.
     Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0.
   5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

   1. Termin i miejsce składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu lub pocztą na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej, ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie
   z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: Księgowy” do dnia 23.12.2021 r.
   do godz. 15.30.

   O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania
   o pracę, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

   1. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

   Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
   o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
   Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.

   Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar etatu
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Marta Dubaniowska

  Numer telefonu: 76 506 56 00

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 01.10.2021 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 2 etaty
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar etatu
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Marta Dubaniowska

  Numer telefonu: 76 506 56 00

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 27.08.2021 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Robotnik gospodarczy
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Robotnik gospodarczy
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Zakres obowiązków:
  • rzetelne, sumienne wykonywanie czynności porządkowych wewnątrz zakładu oraz na zewnątrz
  • utrzymywanie czystości wyznaczonych pomieszczeń i korytarzy
  • dbanie o czystość i porządek wokół zakładu
  • odśnieżanie w okresie zimowym i posypywanie ich w razie potrzeby solą, piaskiem
  • utrzymanie czystości w autobusach komunikacji miejskiej
 3. Wymagania:
  • wkształcenie: min. podstawowe
  • dokładność, sumienność, zorganizowanie
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność
  • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
  • wysoka kultura osobista
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie zmianowym.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Mostkowska

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.mostkowska@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu

  Ważność oferty: 30.07.2021 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 2 etaty
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar etatu
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Maciej Ciszelski

  Numer telefonu: 76 506 56 13

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 24.06.2021 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 1 etat
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: 3/4 wymiaru etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Maciej Ciszelski

  Numer telefonu: 76 506 56 13

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 23.04.2021 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Mechanik - 1 etat
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Mechanik
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach oraz zajezdnia autobusowa przy ul. Wesołej w miejscowości Rudna
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar.
 2. Zakres obowiązków:
  • naprawa autobusów miejskich w warsztacie w tym autobusów elektrycznych
  • usuwanie usterek autobusów na trasie w ramach pogotowia technicznego
  • kontrola stanu zużycia czesci mechanicznych
  • bierząca kontrola sprawności układów pojazdu
  • naprawy z użyciem części zamiennych i podzespołów
 3. Wymagania:
  • Wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe o profilu mechanika samochodowa lub elektromechanika
  • mile widziane doświadczenie w pracy n apodobnym stanowisku
  • wiedza z zakresu mechaniki pojazdowej, elektryki, elektroniki
  • mile widziana znajomość zasad działania układów elektrycznych w pojadach
  • prawo jazdy kategorii B, mile widzane prawo jazdy kat. D
  • rozwiniete zdolności manualne
  • obowiązkowość i sumienność
  • wyskoka kultura osobista
  • umiejętność dobrej organizacji pracy
  • odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, obowiązkowość, dyspozycyjność
  • samodzielność, inicjatywa
  • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędza do pracy.
  • Praca w systemie równoważnym.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Numer telefonu: 76 506 56 00

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 30.09.2020 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Robotnik gospodarczy
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Robotnik gospodarczy
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, filia w Rudnej
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 1/2 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • rzetelne, sumienne wykonywanie czynności porządkowych wewnątrz zakładu oraz na zewnątrz
  • utrzymywanie czystości wyznaczonych pomieszczeń i korytarzy
  • dbanie o czystość i porządek wokół zakładu
  • odśnieżanie w okresie zimowym i posypywanie ich w razie potrzeby solą, piaskiem
  • utrzymanie czystości w autobusach komunikacji miejskiej
 3. Wymagania:
  • wkształcenie: min. podstawowe
  • dokładność, sumienność, zorganizowanie
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność
  • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
  • wysoka kultura osobista
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie zmianowym.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Mostkowska

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.mostkowska@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu

  Ważność oferty: 16.09.2020 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Zaopatrzeniowiec - 1 etat
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Zaopatrzeniowiec
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar.
 2. Zakres obowiązków:
  • dokonywanie zakupów na potrzeby Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach (w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych, części do napraw autobusów)
  • prowadzenie samochodu osobowego (własnego lub udostępnionego pojazdu służbowego)
  • przestrzeganie procedur obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych, sporządzanie zamówień, zleceń
  • negocjowanie cen
 3. Wymagania:
  • wkształcenie: min. średnie
  • prawo jazdy - kat. B
  • znajomość przepisów ustawy PZP, o finansach publicznych
  • umiejętność obsługi komputera i programów pakietu Microsoft Office (min. Word, Excel)
  • wysoka kultura osobista
  • umiejętność dobrej organizacji pracy
  • odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, obowiązkowość, dyspozycyjność
  • dokładność, spostrzegawczość
  • samodzielność, inicjatywa
  • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • mile widziane dysponowanie własnym samochodem osobowym
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Mostkowska

  Numer telefonu: 76 506 56 00

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu

  Ważność oferty: 21.08.2020 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - do 9 etatów
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób (w przypadku braku możliwość dofinansowania).
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: sekretariat

  Numer telefonu: 76 506 56 00

  E-mail: sekretariat@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 14.08.2020 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Robotnik gospodarczy
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Robotnik gospodarczy
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • rzetelne, sumienne wykonywanie czynności porządkowych wewnątrz zakładu oraz na zewnątrz
  • utrzymywanie czystości wyznaczonych pomieszczeń i korytarzy
  • dbanie o czystość i porządek wokół zakładu
  • odśnieżanie w okresie zimowym i posypywanie ich w razie potrzeby solą, piaskiem
  • utrzymanie czystości w autobusach komunikacji miejskiej
 3. Wymagania:
  • wkształcenie: min. podstawowe
  • dokładność, sumienność, zorganizowanie
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność
  • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
  • wysoka kultura osobista
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie zmianowym.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Mostkowska

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.mostkowska@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu

  Ważność oferty: 26.06.2020 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 4 etaty
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób (w przypadku braku możliwość dofinansowania).
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 31.12.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 2 etaty
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób (w przypadku braku możliwość dofinansowania).
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 11.10.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 4 etaty
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób (w przypadku braku możliwość dofinansowania).
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 20.09.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu - 4 etaty
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób (w przypadku braku możliwość dofinansowania).
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 22.08.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Mechanik
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Mechanik
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • naprawa autobusów miejskich w warsztacie
  • usuwanie usterek autobusów na trasie w ramach pogotowia technicznego
  • kontrola stanu zużycia czesci mechanicznych
  • naprawy z użyciem części zamiennych i podzespołów
 3. Wymagania:
  • Wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe o profilu mechanika samochodowa lub elektromechanika
  • mile widziane doświadczenie w pracy n apodobnym stanowisku
  • wiedza z zakresu mechaniki pojazdowej, elektryki, elektroniki
  • mile widziana znajomość zasad działania układów elektrycznych w pojadach
  • prawo jazdy kategorii B, mile widzane prawo jazdy kat. D
  • rozwiniete zdolności manualne
  • obowiązkowość i sumienność
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
  • Niezbędna odzież, obuwie oraz narzędza do pracy.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 14.08.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • Kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 19.07.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Dyspozytor
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Dyspozytor
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • monitorowanie i utrzymanie ruchu autobusowego w CNR na terenie Gminy Polkowice,
  • udzielanie pasażerom informacji na temat realizowanych kursów,
  • tworzenie i aktualizacja zadań przewozowych (rozkładów jazdy),
  • planowanie czasu pracy kierowców oraz taboru komunikacyjnego.
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: minimum średnie

  Umiejętności i uprawnienia:

  • minimum 5 lat stażu pracy,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat.D,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel).
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 19.07.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
   3. art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Mechanik
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Mechanik
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8 etatu)
 2. Zakres obowiązków:
  • naprawa autobusów miejskich w warsztacie,
  • usuwanie usterek autobusów na trasie w ramach pogotowia technicznego,
  • kontrola stanu zużycia części mechanicznych,
  • naprawy z użyciem części zamiennych i podzespołów.
 3. Wymagania:
  • wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe o profilu mechanika samochodowa lub elektromechanika,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • wiedza z zakresu mechaniki pojazdowej, elektryki, elektroniki
  • mile widziana znajomość zasad działania układów elektrycznych w pojazdach,
  • prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. D,
  • rozwinięte zdolności manualne,
  • obowiązkowość, sumienność.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
  • Świadczenia z ZFŚS,
  • Dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  • niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 05.06.2019 r.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w przy ul. 3 Maja 51. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej rekrutacji. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani(a) procesem rekrutacji. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Robotnik gospodarczy
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Robotnik gospodarczy
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Zakres obowiązków:
  • utrzymanie czystości w autobusach komunikacji miejskiej.
 3. Wymagania:
  • wykształcenie: min. Podstawowe,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • rozwinięte zdolności manualne,
  • obowiązkowość, sumienność.
 4. Oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
  • świadczenia z ZFŚS,
  • niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 24.05.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, tel. 76 506 56 00, adres e-mail: sekretariat@zkmp.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ppk.polkowice.pl, tel. 512 084 372.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje a następnie w celu zawarcia umowy o pracę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, art. 221 kodeksu pracy, art. 6 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów.
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości objęcia Pani/Pana procesem rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • Kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 13.05.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, tel. 76 506 56 00, adres e-mail: sekretariat@zkmp.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ppk.polkowice.pl, tel. 512 084 372.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje a następnie w celu zawarcia umowy o pracę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, art. 221 kodeksu pracy, art. 6 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów.
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje brakiem możliwości objęcia Pani/Pana procesem rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu - 2 etaty
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • Kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 27.02.2019 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, tel. 76 506 56 00, adres e-mail: sekretariat@zkmp.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ppk.polkowice.pl, tel. 512 084 372.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje a następnie w celu zawarcia umowy o pracę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, art. 221 kodeksu pracy, art. 6 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów.
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje brakiem możliwości objęcia Pani/Pana procesem rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • Kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 31.12.2018 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, tel. 76 506 56 00, adres e-mail: sekretariat@zkmp.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ppk.polkowice.pl, tel. 512 084 372.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje a następnie w celu zawarcia umowy o pracę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, art. 221 kodeksu pracy, art. 6 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów.
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje brakiem możliwości objęcia Pani/Pana procesem rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Kierowca autobusu
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar 8/8 etatu.
 2. Zakres obowiązków:
  • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
  • Kulturalna obsługa pasażerów
  • dbałość o powierzone mienie
 3. Wymagania:

  Wykształcenie: min. podstawowe

  Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii D,
  • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
 4. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 10.10.2018 r.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, tel. 76 506 56 00, adres e-mail: sekretariat@zkmp.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ppk.polkowice.pl, tel. 512 084 372.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje a następnie w celu zawarcia umowy o pracę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, art. 221 kodeksu pracy, art. 6 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów.
  5. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje brakiem możliwości objęcia Pani/Pana procesem rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Elektromechanik
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Elektromechanik
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8 etatu)
 2. Zakres obowiązków:
  • bieżąca naprawa pojazdów w tym autobusów elektrycznych,
  • uzupełnianie płynów eksploatacyjnych w pojazdach,
  • bieżąca kontrola sprawności układów pojazdu.
 3. Wymagania:
  • wykształcenie: min. Średnie techniczne o profilu elektromechanika / mechanika samochodowa,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • wiedza z zakresu elektryki, elektroniki i mechaniki pojazdowej,
  • znajomość zasad działania układów elektrycznych,
  • prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. C,
  • rozwinięte zdolności manualne,
  • obowiązkowość, sumienność.
 4. Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 13.08.2018 r.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Elektromechanik
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Elektromechanik
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8 etatu)
 2. Zakres obowiązków:
  • bieżąca naprawa pojazdów w tym autobusów elektrycznych,
  • uzupełnianie płynów eksploatacyjnych w pojazdach,
  • bieżąca kontrola sprawności układów pojazdu.
 3. Wymagania:
  • wykształcenie: min. Średnie techniczne o profilu elektromechanika / mechanika samochodowa,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • wiedza z zakresu elektryki, elektroniki i mechaniki pojazdowej,
  • znajomość zasad działania układów elektrycznych,
  • prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. C,
  • rozwinięte zdolności manualne,
  • obowiązkowość, sumienność.
 4. Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 06.07.2018 r.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik porządkowy
 1. Warunki pracy:
  • Stanowisko: Pracownik porządkowy
  • Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  • Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Zakres obowiązków:
  • utrzymanie czystości w autobusach komunikacji miejskiej.
 3. Wymagania:
  • wykształcenie: min. Podstawowe,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • rozwinięte zdolności manualne,
  • obowiązkowość, sumienność.
 4. Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.
 5. Dane Pracodawcy:

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

  Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

  Osoba do kontaktu: Sylwia Szwajka

  Numer telefonu: 76 506 56 03

  E-mail: s.szwajka@zkmp.pl

  Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV

  Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 11 lub 2a) bądź na adres e-mail

  Ważność oferty: 05.07.2018 r.

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
 1. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych została wybrana Pani Barbara Styrnał zamieszkała w Lubinie.

 2. Uzasadnienie dokonanego wyboru

  Kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych.
 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie wyższe,
  • Minimum 8 lat stażu pracy w administracji publicznej, w tym minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
  • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Obywatelstwo polskie,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Posiadanie zdolności organizacyjnych,
  • Bardzo dobra znajomość ustawy PZP,
  • Znajomość ustaw: PTZ, TD,
  • Wykształcenie kierunkowe w zakresie zamówień publicznych, min. studia podyplomowe zakresu zamówień publicznych,
  • Dobra orientacja w działaniach objętych Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
  • Znajomość założeń programu e-Bus.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Organizowanie pracy działów ZKM w Polkowicach.
  • Przygotowywanie zarządzeń Dyrektora ZKM w Polkowicach.
  • Nadzór na pracą sekretariatu ZKM w Polkowicach.
  • Nadzór nad procedurami zamówień dla ZKM w Polkowicach.
  • Współpraca z kancelarią prawną.
  • Nadzór nad współpracą z UG w Polkowicach oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Polkowice.
  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 4. Wymagane dokumenty:
  • podanie o pracę (list motywacyjny),
  • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  • dokument potwierdzający wykształcenie,
  • kopie świadectw pracy,
  • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o:
   1. niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   3. posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)",
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Informacje o warunkach pracy:
  • wymiar czasu pracy: 1/4 etatu,
  • umowa na czas nieokreślony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostkach organizacyjnych lub związkach jednostek samorządowych, pierwsza umowa zawarta zostanie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Osoba wyłoniona w naborze zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem),
  • Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę zakładu. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy).
  • Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu o wysokości 3 m, o powierzchni posadzki 26,26 m2. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu lub pocztą na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych” w terminie do dnia 22.12.2017 r. do godz. 15.30.

  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. Kadr i płac w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
 1. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac została wybrana Pani Sylwia Szwajka zamieszkała w Lubinie.

 2. Uzasadnienie dokonanego wyboru

  Kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. Administracyjno-prawnych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
 1. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-prawnych została wybrana Pani Sylwia Mostkowska zamieszkała w Polkowicach.

 2. Uzasadnienie dokonanego wyboru

  Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała wysoki wynik z testu wiedzy. Posiada wymagane doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje odpowiednie do objęcia stanowiska.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Kadr i Płac.
 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • Minimum 5 lat stażu pracy w administracji publicznej,
  • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Obywatelstwo polskie,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Preferowane doświadczenie na stanowisku ds. kadr i płac,
  • Znajomość przepisów prawa pracy, w tym ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o czasie pracy kierowców,
  • Znajomość prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych,
  • Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność obsługi MS OFFICE (Word, Excel) oraz programów Płatnik, R2Płatnik.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników, w tym dokumentacji związanej z naborem oraz związanej ze służbą przygotowawczą dla pracowników.
  • Tworzenie oraz wprowadzanie zmian w regulaminach: pracy, wynagradzania, naboru pracowników, służby przygotowawczej oraz regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzenie ewidencji obecności pracowników administracyjnych.
  • Sporządzanie i wydawanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.
  • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych.
  • Ustalenie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
  • Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.
  • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności oraz wydawanie skierowań na badania.
  • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż pracowników oraz kontrola ich aktualności.
  • Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, macierzyńskich i opieki nad dzieckiem.
  • Współpraca z PUP w zakresie organizacji robót publicznych, staży i przygotowania zawodowego.
  • Prowadzenie wszelkich spraw oraz dokumentacji związanej z ZFŚS.
  • Prowadzenie rejestru wypadków w pracy, w drodze do pracy i z pracy.
  • Sporządzanie list płac dla pracowników, list zasiłków chorobowych, rodzinnych i pielęgnacyjnych.
  • Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz pozostałej dokumentacji związanej z płacami.
  • Naliczanie i odprowadzanie należnej składki zaliczki na podatek dochodowy i przygotowywanie odpowiednich deklaracji skarbowych (miesięcznych, rocznych).
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu płac i wynagrodzeń.
  • Sporządzanie deklaracji, naliczanie i odprowadzanie należnych składek na PFRON.
  • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin).
  • Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych.
  • Sporządzanie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników.
 4. Wymagane dokumenty:
  • podanie o pracę (list motywacyjny)
  • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  • dokument potwierdzający wykształcenie,
  • kopie świadectw pracy,
  • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o:
   1. niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   3. posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
   4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)",
   5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Informacje o warunkach pracy:
  • wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
  • umowa na czas nieokreślony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostkach organizacyjnych lub związkach jednostek samorządowych, pierwsza umowa zawarta zostanie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Osoba wyłoniona w naborze zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem),
  • Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę zakładu. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy).
  • Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu o wysokości 3 m, o powierzchni posadzki 20,09 m2 z dostępem do toalety o pow. 3,93 m2. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu lub pocztą na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac" w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 15:30.

  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-prawnych.
 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie wyższe,
  • Minimum 1 rok stażu pracy,
  • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Obywatelstwo polskie,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • preferowane wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracyjne,
  • preferowany co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
  • Znajomość prawa cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi Microsoft Office (Word, Excel),
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Sporządzanie oraz prowadzenie ewidencji udzielanych przez Kierownika Zakładu zarządzeń, pełnomocnictw i upoważnień oraz powiadamianie kierowników działów o ich obowiązywaniu w zakładzie.
  • Współpraca w opracowywaniu wewnętrznych uregulowań w zakładzie (np. regulaminy, instrukcje).
  • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
  • Udział w pracach komisji przetargowych, pełnienie funkcji Sekretarza Komisji Przetargowej.
  • Prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla prowadzonych zadań.
  • Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  • Prowadzenie korespondencji oraz przechowywanie dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami.
  • Dokonywanie zakupów dotyczących zaopatrzenia pracowników zakładu jak i na potrzeby zakładu (m.in. w odzież roboczą, środki czystości, artykuły biurowe,) oraz ich rozliczanie.
  • Prowadzenie kartotek dotyczących dokonywanych zakupów np. (odzieżowych, materiałowych)
  • Dokonywanie zakupów dotyczących wyposażenia i potrzeb administracyjnych.
  • Prowadzenie (spis inwentarza) oraz aktualizacji ewidencji dotyczącej miejsca użytkowania wyposażenia oraz środków trwałych (spis inwentarza, zmiany miejsca użytkowania, itp.).
  • Załatwianie korespondencji przychodzącej i wychodzącej. W ramach realizacji tego zadania obowiązkiem jest zabezpieczenie korespondencji przychodzącej przez odpowiednią rejestrację, przechowywanie i przekazywanie.
  • Rozdysponowanie pism zgodnie z dekretacją.
  • Obsługiwanie centrali telefonicznej.
  • Prowadzenie rejestru umów, zleceń i zamówień.
  • Archiwizacja dokumentów z zakresu prowadzonych spraw.
 4. Wymagane dokumenty:
  • podanie o pracę (list motywacyjny)
  • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  • dokument potwierdzający wykształcenie,
  • kopie świadectw pracy,
  • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o:
   1. niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   3. posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Informacje o warunkach pracy:
  • Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  • Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę zakładu. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy).
  • Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach.
  • Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu o wysokości 3 m, o powierzchni posadzki 23,82 m2. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu lub pocztą na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-prawnych" w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 15:30.

  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.