Komunikacja autobusowa w Święto Trzech Króli

6 stycznia (Święto Trzech Króli) nie kursują autobusy komunikacji miejskiej


Source URL: https://zkmp.pl/aktualnosc/komunikaty/810-komunikacja-autobusowa-w-swieto-trzech-kroli