logotypy

Tytuł projektu: „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”

 

Opis projektu: Projekt obejmuje wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Transport jest dedykowany  pełnoletnim mieszkańcom gminy Polkowice, spełniającym określone w regulaminie  kryteria. Usługi indywidualnego transportu realizowane są przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Transport będzie możliwy na terytorium Polski - na terenie gminy Polkowice oraz na trasie do 350 km od Polkowic, liczone w jedną stronę. Cel przejazdu musi być związany z aktywizacją społeczno – zawodową osób posiadających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, ze względu na ograniczoną sprawność. 

Realizacja usług transportu indywidualnego od dnia 08.09.2021 r. do dnia 30 września 2022 r. jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po tym okresie gmina Polkowice jest zobowiązana do utrzymania trwałości projektu przez 13 miesięcy, tj. świadczenia usług transportu indywidualnego do 31.10.2023 r.

Cel projektu: Zapewnienie usługi transportu indywidualnego door-to-door dla pełnoletnich mieszkańców gminy Polkowice z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w celu ich aktywizacji społeczno- zawodowej w okresie od 08.09.2021 r. do 30.09.2022 r.

Planowane efekty: Wsparcie 90 pełnoletnich mieszkańców gminy Polkowice wykazujących potrzeby w zakresie mobilności,  w procesie ich aktywizacji społeczno – zawodowej, poprzez zapewnienie im transportu indywidualnego od drzwi do drzwi

Wartość projektu: 975.949,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  822.530,50 zł

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach w okresie trwałości projektu od 01.10.2022 r. do 31.10.2023 r. otrzymał od gminy Polkowice na realizację usług transportu indywidualnego door-to-door dotację celową w łącznej wysokości 929 450,00 zł.

Według stanu na dzień 09.02.2023 r. - 329  osób zostało zakwalifikowanych do skorzystania z usług w ramach projektu door-to-door 

Dokumenty dotyczące projektu - link do strony internetowej Urzędu Gminy Polkowice

Strony w dziale:

Strony w dziale: