Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach przy ulicy Kolejowej 25.

Z  Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej, adres email: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie +48 512 084 372.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo- finansowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 


Source URL: http://zkmp.pl/strona/715-polityka-prywatnosci-rodo