Ogłoszenia

na dostawę niskopodłogowych i niskowejściowych fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej z napędem diesla klasy midi, o normie emisji spalin Euro VI, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego

Szanowni Państwo, Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w celu oszacowania wartości zamówienia i rozeznania rynku na dostawę niskopodłogowych i niskowejściowych fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej z napędem diesla, Euro VI, prosi o przesłanie propozycji cenowych.

Rozeznanie cenowe jest przeprowadzane w celu zbadania rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa niskopodłogowych i niskowejściowych fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej z napędem diesla, o normie emisji spalin Euro VI.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, uprzejmie prosimy o przesłanie kalkulacji kosztów na ww. dostawę (cena netto i brutto), korzystając z zamieszczonych formularzy, w których należy zamieścić proponowane parametry techniczne oraz wyposażenie jakie będą posiadać oferowane autobusy oraz podstawowy zakres udzielanej autoryzacji na wykonanie napraw autobusów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie powyższych informacji w terminie do 04.01.2019 r. do godz. 12.00 na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@zkmp.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 506 56 00.

Niniejsze rozeznanie produktowo-cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – j.t. ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO.
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna proponowanego autobusu miejskiego.
3. Załącznik nr 3 - Zakres udzielonej autoryzacji na wykonanie przeglądów i napraw w autobusie.

na dostawę niskopodłogowych i niskowejściowych fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej z napędem diesla klasy mini, o normie emisji spalin Euro VI, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego

Szanowni Państwo, Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w celu oszacowania wartości zamówienia i rozeznania rynku na dostawę niskopodłogowych i niskowejściowych fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej z napędem diesla, Euro VI, prosi o przesłanie propozycji cenowych.

Rozeznanie cenowe jest przeprowadzane w celu zbadania rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa niskopodłogowych i niskowejściowych fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej z napędem diesla, o normie emisji spalin Euro VI.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, uprzejmie prosimy o przesłanie kalkulacji kosztów na ww. dostawę (cena netto i brutto), korzystając z zamieszczonych formularzy, w których należy zamieścić proponowane parametry techniczne oraz wyposażenie jakie będą posiadać oferowane autobusy oraz podstawowy zakres udzielanej autoryzacji na wykonanie napraw autobusów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie powyższych informacji w terminie do 04.01.2019 r. do godz. 12.00 na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@zkmp.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 506 56 00.

Niniejsze rozeznanie produktowo-cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – j.t. ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO.
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna proponowanego autobusu miejskiego.
3. Załącznik nr 3 - Zakres udzielonej autoryzacji na wykonanie przeglądów i napraw w autobusie.