O nas

Historia ZKM
Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach jako jednostka organizacyjna Gminy Polkowice, powołany w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego, został utworzony w roku 2017 na podstawie Uchwały nr XXII/337/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 września 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach i funkcjonuje od dnia 1 października 2017 r.. Jednak historia Komunikacji Miejskiej w Polkowicach zaczęła się kilka lat wcześniej…

Włodarze miasta Polkowic na mocy Uchwały nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w  Polkowicach" i zatwierdzenia jej statutu, tworzą jednostkę pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Od dnia 1 stycznia 2008 r. PGMiKM w  Polkowicach jako jednostka organizacyjna Gminy Polkowice przejmuje obowiązki organizowania i  nadzorowania komunikacji miejskiej w Polkowicach.

Początkowo w roku 2008 komunikacja swoim działaniem obejmuje jedynie granice miasta Polkowic. Utworzone zostają rozkłady jazdy dla dwóch linii komunikacyjnych, a tabor obsługujący pasażerów nie przekracza dwóch autobusów. Dział Transportu PGMiKM w Polkowicach regularnie monitorując i analizując potrzeby mieszkańców w  zakresie potrzeb przewozowych, w 2009 roku w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala rozszerzenie swojej działalności na obszarze całej Gminy. w ten sposób, w kilku krokach przybliżając się do roku 2013, Komunikacja Miejska objęła siatką połączeń 15 wiosek z centralnym punktem jakim stało się miasto Polkowice. Utworzono 6 linii komunikacyjnych, a tabor zwiększył się do 5 autobusów. Kamieniem milowym w rozwoju komunikacji miejskiej w Polkowicach był koniec 2014 roku. Wspólnie PGMiKM wraz z Burmistrzem Polkowic Wiesławem Wabikiem podejmują decyzję włączenia Miasta Polkowic do grona nielicznych miast w Polsce z darmową komunikacją miejską.

Zgodnie z uchwałą Uchwały nr XL/467/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice, komunikacja stała się darmowa.W wyniku tej decyzji, liczba przewożonych pasażerów w 2015 r. wzrosła o 1/3 w stosunku do 2014 r., tj. z 214034 do 340353, a w 2021r. z darmowej komunikacji miejskiej skorzystało ponad 500.000 osób. Istotną korzyścią w/w decyzji jest fakt, iż komunikacja w Polkowicach nie tylko stała się darmowa, ale również sprzyja ochronie środowiska, ograniczając w ten sposób niską emisję. Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach obecnie obsługuje 13 linii komunikacyjnych i posiada tabor liczący 22 autobusy.

Od roku 2014 priorytetem rozwoju komunikacji miejskiej w Polkowicach jest ekologiczny transport publiczny. Zgodnie z ideologią ustawy o elektromobilności już w 2017 r. miasto korzysta z dwóch elektrycznych autobusów czeskiego producenta firmy SOR Libchavy. Elektryczne autobusy spełniają planowane założenia przyjęte w Strategii rozwoju elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020-2035, przynosząc korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne dla miasta.

W marcu 2019 r. na wniosek ZKM, Gmina Polkowice złożyła wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WD w konkursie dla poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI o dofinansowanie dla 9 autobusów w stu procentach elektrycznych. W wyniku otrzymanej dotacji z Funduszu Europejskiego w wysokości ponad 14.000.000,00 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym ponad 5.000.000,00 zł, Gmina Polkowice zakupiła od konsorcjum firm Busnex Poland Sp. z o.o., lider oraz Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., dla ZKM w Polkowicach 9 elektrycznych autobusów marki YUTONG E10, wraz dostawą dwóch stacji ładowania o mocy 200 kW, wyposażonych w dwa terminale pozwalające ładować jednocześnie cztery autobusy.

W wyniku zrealizowanej inwestycji, ZKM zwiększył tabor elektrycznych autobusów do 11, z rozbudowaną infrastrukturą ładowania, stając się w ten sposób zielonym punktem na mapie Polski.