Elektromobilność

Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym z kluczowych projektów zapisanych w uchwalonej przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Przedstawiciele rządu rozpoczęli współpracę dotyczącą rozwoju elektromobilności poprzez podpisanie listów intencyjnych z reprezentantami samorządów 41 polskich miast i gmin, skupiających niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce.