Aktualności zakładowe

Ochrona Danych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Prawdopodobnie otrzymywaliście Państwo wiele wiadomości email od firm i instytucji informujących o aktualizacjach polityk prywatności i zmianach UE dotyczących ochrony danych. Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach również aktualizuje politykę prywatności: Zapewnia bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych. Ułatwia Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują . Poniżej prezentuje się więcej szczegółów na temat środków, które zostały wprowadzone, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Zaktualizowana Polityka Prywatności automatycznie wchodzi w życie dla wszystkich użytkowników w dniu 25 maja 2018 roku. W związku z tym dalsze korzystanie z naszych usług od tej daty będzie podlegać temu obowiązkowi.

Dokument opisujący szczegółowo zasady Ochrony danych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach jest dostępny tutaj:
Ochrona danych w ZKM w Polkowicach

Oficjalny tekst dotyczący RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&

Informacje dodatkowe:
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/